O mnie

 

Wojciech Drzeżdżon

Pedagog, doradca zawodowy. Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki – specjalność: pedagogika pracy, aksjologia. Ekspert z zakresu wzajemnych relacji świata nauki i biznesu. Praktyk – nauczyciel dyplomowany. Wykładowca akademicki. Ass. prof. Uniwersytet w Denizli (Turcja). Prodziekan i Kierownik Katedry Dydaktyki w GWSH w Gdańsku. Recenzent Międzynarodowego Periodyku Badań Naukowych “e-International Jurnal of Educational Research”Założyciel i Dyrektor Instytutu Pedagogiczno-Zawodowego. Członek Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Pełnomocnik Zarządu Pracodawców Pomorza do spraw kontaktów z wyższymi uczelniami. Uczestnik i kierownik wielu projektów badawczych. Autor 6 książek i ponad 100 naukowych rozpraw i publikacji. Zainteresowania i badania naukowe skupiają się wokół zagadnień realnej współpracy nauki i biznesu, kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, doradztwa i aktywizacji zawodowej, preorientacji i orientacji zawodowej, kreowania i rozwoju kariery personalnej i zawodowej.