Konsultacje psychologiczno
-pedagogiczne

Konsultacje

Mediacje i konsultacje pedagogiczne dla rodziców.

Szkoła Językowa

Szkoła Językowa

Chcesz nauczyć się płynnie mówić po angielsku?

Kreowanie kariery personalnej

Coaching kariery

Stwórz najlepszą karierę dla siebie i popraw jakość życia.

Centrum Kursów i Szkoleń

Kursy i szkolenia

Z myślą o ludziach, którzy chcą zwiększyć swoje szanse na rynku pracy

Doradztwo zawodowe

Doradztwo

Poradnictwo i doradztwo zawodowe dla wszystkich

Projekty edukacyjno-oświatowe

Centrum projektowe

Realizacja projektów i programów edukacyjnych i oświatowych

Screenshot-2017-10-31 Instytut Pedagogiczno Zadowody

Wojciech Drzeżdżon

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki – specjalność: pedagogika rodziny, diagnozowanie środowiska rodzinnego, pedagogika pracy, aksjologia, deontologia.

Ekspert z zakresu doradztwa rodzinnego, wzajemnych relacji świata nauki i biznesu. Praktyk - nauczyciel dyplomowany. Wykładowca akademicki. Ass. prof. Uniwersytet w Denizli (Turcja). Profesor wizytujący Polish Academy of Social Sciences and Humanities in London (Wielka Brytania). Prodziekan i Kierownik Katedry Dydaktyki w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Gdańsku. Założyciel i Dyrektor Instytutu Pedagogiczno-Zawodowego w Tczewie. Recenzent Międzynarodowego Periodyku Badań Naukowych “e-International Jurnal of Educational Research”. Recenzent Międzynarodowego Czasopisma Badań Naukowych „Archive of Social Sciences and Humanities” w Londynie. Członek Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Pełnomocnik Zarządu Pracodawców Pomorza do spraw kontaktów z wyższymi uczelniami. Uczestnik i kierownik wielu projektów badawczych. Założyciel i Prezes Fundacji DLA ŻYCIA „AD VITAM”. Autor 6 książek i ponad 100 naukowych rozpraw i publikacji.

Zainteresowania i badania naukowe skupiają się wokół zagadnień poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego dla rodziców (szczególnie relacji rodzic-dziecko), uczniów, diagnozy i oceny potrzeb edukacyjnych, coachingu rodzinnego, terapii indywidualnej, wsparcia w rozwiązywaniu trudności szkolnych, wspierania rozwoju uczniów, pomocy w radzeniu sobie z trudnościami oraz tworzenia sprzyjającego środowiska edukacyjnego, realnej współpracy nauki i biznesu, doradztwa i aktywizacji zawodowej, kreowania i rozwoju kariery personalnej i zawodowej.

\ \ \ \ \ \ \ \ \

Jesteś zainteresowany?

Instytut Pedagogiczno-Zawodowy Wojciech Drzeżdżon 504 866 692
\ \ \ \ \ \ \ \ \

Wspieraj z nami

Instytut Pedagogiczno-Zawodowy Wojciech Drzeżdżon

 

ul. Wincentego Pola 27, Tczew

Proszę wpisać imię.
Proszę wpisać treść wiadomości.

Kliknij aby zobaczyć mapę