O mnie

Wojciech Drzeżdżon

Pedagog, doradca zawodowy. Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki – specjalność: pedagogika pracy, pedagogika rodziny, aksjologia, deontologia. Ekspert z zakresu wzajemnych relacji świata nauki i biznesu. Praktyk - nauczyciel dyplomowany. Wykładowca akademicki. Ass. prof. Uniwersytet w Denizli (Turcja). Profesor wizytujący Polish Academy of Social Sciences and Humanities in London (Wielka Brytania). Prodziekan i Kierownik Katedry Dydaktyki w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Gdańsku. Założyciel i Dyrektor Instytutu Pedagogiczno-Zawodowego w Tczewie. Recenzent Międzynarodowego Periodyku Badań Naukowych “e-International Jurnal of Educational Research”. Członek Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Pełnomocnik Zarządu Pracodawców Pomorza do spraw kontaktów z wyższymi uczelniami. Uczestnik i kierownik wielu projektów badawczych. Założyciel i Prezes Fundacji DLA ŻYCIA „AD VITAM”. Autor 6 książek i ponad 100 naukowych rozpraw i publikacji. Zainteresowania i badania naukowe skupiają się wokół zagadnień realnej współpracy nauki i biznesu, kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, doradztwa i aktywizacji zawodowej, preorientacji i orientacji zawodowej, kreowania i rozwoju kariery personalnej i zawodowej.