O mnie

Wojciech Drzeżdżon

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki – specjalność: psychopedagogika, pedagogika rodziny, diagnozowanie środowiska rodzinnego, pedagogika pracy, aksjologia, deontologia. Ekspert z zakresu doradztwa rodzinnego, wzajemnych relacji świata nauki i biznesu. Praktyk - nauczyciel dyplomowany. Wykładowca akademicki. Ass. prof. Uniwersytet w Denizli (Turcja). Profesor wizytujący Polish Academy of Social Sciences and Humanities in London (Wielka Brytania). Prodziekan i Kierownik Katedry Dydaktyki w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Gdańsku. Założyciel i Dyrektor Instytutu Pedagogiczno-Zawodowego w Tczewie. Recenzent Międzynarodowego Periodyku Badań Naukowych “e-International Jurnal of Educational Research”. Recenzent Międzynarodowego Czasopisma Badań Naukowych „Archive of Social Sciences and Humanities” w Londynie. Członek Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Pełnomocnik Zarządu Pracodawców Pomorza do spraw kontaktów z wyższymi uczelniami. Uczestnik i kierownik wielu projektów badawczych. Założyciel i Prezes Fundacji DLA ŻYCIA „AD VITAM”. Autor 6 książek i ponad 100 naukowych rozpraw i publikacji. Zainteresowania i badania naukowe skupiają się wokół zagadnień poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego dla rodziców (szczególnie relacji rodzic-dziecko), uczniów, diagnozy i oceny potrzeb edukacyjnych, coachingu rodzinnego, terapii indywidualnej, wsparcia w rozwiązywaniu trudności szkolnych, wspierania rozwoju uczniów, pomocy w radzeniu sobie z trudnościami oraz tworzenia sprzyjającego środowiska edukacyjnego, realnej współpracy nauki i biznesu, doradztwa i aktywizacji zawodowej, kreowania i rozwoju kariery personalnej i zawodowej.